Overview

Goed nieuws uit Nederland

Rabobank: industrie Nederland onvoorbereid op tech.

  • Het merendeel van de Nederlandse industriebedrijven is niet klaar voor de toekomst
  • Zo is bijna 80 procent van de industriebedrijven onvoldoende voorbereid op technologische ontwikkelingen, is 58 procent onvoldoende voorbereid op handelsbelemmeringen en is 56 procent nauwelijks bezig met verduurzaming
  • Er ligt een uitdaging voor het mgt
  • Naast de kwaliteit van managementpraktijken is het voor de toekomstbestendigheid van industriebedrijven belangrijk dat ze investeren in R&D en aandacht besteden aan hun menselijk kapitaal

Klinkt nogal generiek? Goede managementpraktijken, investeren in personeel en balans tussen kort-en langetermijn.

Ervaringen bij het opzetten van een smart / predicitve maintenance lab geven aan dat bedrijven in de apparaatbouw/infra/bouwsectoren zeer wisselend kunnen zijn in hun techniveau. Rijp en groen door elkaar. Bijvoorbeeld data-analyse op basis van handwerk met usb-sticks die halfjaarlijks in productiemachines worden gestoken. Sponsoring en managementsupport zijn cruciaal. Naast natuurlijk het aantrekken van data scientists om het echte datawerk te doen.

Op overheidsniveau zijn er ambitieuze plannen om AI- en datagebruik aan te jagen. Hoe staat het ervoor met de Nederlandse AI-strategie? Een deel van de invulling hiervan wordt gepresenteerd tijdens Nederland Digitaal / ICT.OPEN. Een rijk en uiteenlopend programma, met grote Nederlandse namen uit politiek en praktijk. Om beter op weg te zijn naar smart industry, hoewel die term nogal breed is.

Feit of Fictie

Deze week in het Parool een column van Marcel Levi, over artificeel intelligent meebabbelen. Een rake en dus ook controversiële blik op de AI-hype. AI is niet de oplossing voor alles, maar daar zijn nogal wat mensen over gepikeerd geraakt.

Academisch nieuws

De klassieke gameconsole Atari 2600, nu ingezet voor serieus AI-onderzoek; over catastrophic interferences.

“We present the Memento agent observation as the first support of this hypothesis. Here an agent is trained and the state(s) associated with the maximum performance is saved. Then we initialize an identical agent with the weights of the original and launch from this state – in doing so, we find the algorithm reliably makes further progress, even if the original had plateaued”, aldus deze paper over Atari 2600-games.

Serieuzer – en direct meer praktisch toepasbaar – AI-onderzoek is er ook: voor video-analyse van medische operaties om de resterende tijdsduur van zo’n operatie in te kunnen schatten. Dit heeft nu de Cholec80-dataset opgeleverd.

Cloudnieuws

Energieverbruik is een ‘hot topic’, en cloud computing zou nogal een energievreter zijn. Dat blijkt mee te vallen, ondanks snelle stijging van de vraag naar (en het gebruik van) uiteenlopende clouddiensten. Daar bovenop nog komen data-intensieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie, slimme en verbonden energiesystemen, gedistribueerde productiesystemen en autonome voertuigen die de vraag verder beloven te vergroten. Uit nieuw onderzoek komt echter naar voren dat vraag naar ‘cloudvermogen’ niet gelijk staat aan energiehonger. Terwijl de rekenkracht van datacenters wereldwijd een zesvoudige vergroting hadden tussen 2010 en 2018, is het energieverbruik daarvan slechts 6 procent toegenomen.

Hoewel, er is bij deze nuancering ook weer een nuance aan te brengen. Het trainen van slechts een basismodel voor natuurlijke taalverwerking (natural language processing) kost nogal wat aan CO2-emissies; ongeveer wat een gemiddelde Amerikaan over twee jaar aan koolstofuitstoot veroorzaakt. Een robuuster model voor taalverwerking zou het equivalent van ongeveer 17 jaar aan emissies vereisen.

En OpenAI, een non-profit onderzoeksorganisatie mede opgericht door tech-profeet en profeet Elon Musk, zei dat de rekenkracht “gebruikt in de grootste AI-trainingsruns exponentieel is toegenomen met een verdubbelingstijd van 3,4 maanden” sinds 2012. Dat is ongeveer de tijd dat GPU’s begonnen hun weg te vinden naar AI-computersystemen. Dus toch energievreter? Maar daar valt wat aan te doen, zo stellen wetenschappers weer.

Securitynieuws

Datalekken door beveiligingscamera’s, belicht in kritisch tv-programma Pointer, wat tot Kamervragen heeft geleid. Want hoe vaak wordt er eigenlijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens en de politie melding gedaan van inbraak op beveiligingscamera’s? En in hoeveel gevallen wordt er politieonderzoek ingesteld? En in hoeveel gevallen vindt er strafvervolging en veroordeling plaats? De antwoorden op deze vragen kunnen verbijsteren.

Onveiligheid in miljoenen uitgegeven beveiligingscertificaten, van het Let’s Encrypt-project. Hierdoor hebben domeinen een certificaat gekregen terwijl ze daar wellicht geen recht op hadden. Let’s Encrypt maakt daarom nu 3 miljoen reeds uitgegeven certificaten ongeldig.
En het UWV start een eigen onderzoek naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over SyRI, melden onder meer de NOS en AG Connect. Vorige maand werd bekend dat SyRI, het fraudedetectiesysteem van de overheid, terug naar de tekentafel moet omdat er sprake is van inbreuk op de privacy van burgers. Het UWV gaat nu kijken of hun systeem juridisch houdbaar is. Dit viel wel te voorzien.

Nuance is wel dat SyRI als mislukkin in de media is gekomen (het had geen enkel fraudegeval opgespoord), maar dat was wat onterecht. Het systeem was namelijk nog niet geïmplementeerd. Dus er is op tijd aan de noodrem getrokken. Een IT-project bij de overheid wat niet veel te laat is stopgezet.

De Dataloog uitagenda

Heel veel events worden geannuleerd, door zorgen over infecties met het nieuwe coronovirus. Naast grote Amerikaanse conferenties ook Kubecon in Amsterdam. Hoewel, die is verplaatst, naar nog onbekende datum. De Dataloog hoeft daar niet op te wachten, en doet oproep aan sprekers om zich aan te melden voor onze podcast.

Gaat door het nieuwe coronovirus nu eindelijk teleconferencing massaal aanslaan? Nog wel wat uitdagingen te nemen, ook van non-technische aard.

Vooralsnog staat het relatief wat kleinschaligere securitycongres van AG Connect nog op stapel om door te gaan

Net zoals nu het plan is voor de Securelink bootcamp, en Spring Europe, beide van The Hague Security Delta.

Idem dito voor de meetup: Data Science in the Cloud, met ‘cloud data scientist’ Longham Law.

En ICT.OPEN, georganiseerd door NWO en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze conferentie verbindt wetenschap, industrie, maatschappelijke organisaties, en overheden.