Overview

Het Systeem Risico Indicatie (SyRI). systeem heeft in het begin van 2020 de gemoederen in de media opgeschud. SyRI lichte met algoritmen wijken door om burgers te profileren op het risico dat ze frauderen met sociale voorzieningen. Het systeem koppelde allerlei gegevens van burgers aan elkaar om fraude te ontdekken, en bleek een te grote inbreuk op de privacy. SyRI is daarnaast een black box vanwege de volstrekte geheimhouding en oncontroleerbaarheid van wat binnen SyRI gebeurt. In Februari 2020 organiseerde de gemeente Amsterdam een informatieavond en debat over het systeem. Tijdens dit debat onder leiding van Tamas Erkelens kwamen diverse experts aan het woord over het systeem. In deze uitzending reflecteren Maranke Wieringa en Tamas Erkelens op de avond. We laten diverse snippets horen van de avond. En we stellen ons de vraag in hoeverre de ophef over het systeem in de media terecht was of wellicht toch wat opgeklopt?