Overview

Medewerkerstevredenheidsonderzoeken, niet alleen het woord is lang maar de onderzoeken zelf zijn ook tergend, en te infrequent. Een echt beeld van hoe het met medewerkers gaat wordt daardoor niet verkregen. In deze podcast gaan we in op hoe HR toegang kan krijgen tot meer verdiepende data. Geen data over in-, door-, en uitstroom maar over hoe medewerkers onderwerpen beleven. Onderwerpen zoals werkgeluk en werkdruk. We gaan in op de vraag wat je vervolgens met deze verdiepende HR data kan doen om verdere groei te realiseren. Solkie | Groei door te vragen. Met Solkie hebben klanten een effectief medewerkersonderzoek instrument in handen, die medewerkers ook nog eens leuk en interessant vinden om uit te voeren. Doordat het leuk en effectief is, is het invul ratio hoog. Waardoor leidinggevende en HR betrouwbare data hebben.