Overview

In deze aflevering bespreken we de (on)mogelijkheden van het delen van data. Data is goud, dus hoe combineren we de juiste organisaties, met dezelfde belangen, op de juiste manier zodat data delen toch mogelijk wordt? We bespreken dit met Sander Middendorp, founder en voorzitter van de Data Sharing Coalition, en Pepijn Groen, Programma Lead van de Data Sharing Coalition.

De Data Sharing Coalition is een samenwerkingsinitiatief dat tot doel heeft de waarde van data te ontgrendelen door organisaties in staat te stellen gemakkelijk data te delen tussen domeinen en sectoren. Ze werken aan verschillende use cases, waarbij waarde ontstaat door data te delen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het delen van data tussen een slimme meter en banken, voor het verstrekken van een groene lening.

Het klinkt makkelijker dan dat het is, want niet alleen betreft het veelal cross-sectorale use cases, ook de wet- en regelgeving speelt een grote rol. Niet te vergeten de betrokken burgers die consent moeten geven voor het delen van (privé) data. Veel elementen die op de juiste manier samen moeten worden gebracht om de waarde van data te kunnen verhogen, een flinke uitdaging die de Data Sharing Coalition niet uit de weggaat.

Luister deze aflevering om te leren op welke manier we data nu al kunnen delen, welke rol de Data Sharing Coalition daarin speelt en hoe jij een rol kan spelen in het verhogen van de waarde van data. Data is zilver, data delen dat is pas écht goud!