Overview

De Nederlandse AI Coalitie is een aantal jaar geleden opgericht om AI-ontwikkelingen in Nederland te versnellen en AI-initiatieven in Nederland met elkaar te verbinden. In deze aflevering interviewen wij Kees van der Klauw, coalitiemanager van de NL AIC waarin hij een tipje van de sluier oplicht van de strategie van de NL AIC en welke kansen AI kan bieden. We gaan in op de rol die Nederland kan spelen op het wereldwijde AI-speelveld, op de activiteiten van de NL AIC, en waarom AI eigenlijk zo belangrijk is voor Nederland.