Overview

Nederland heeft een goede uitgangspositie op het gebied van machine learning, hybride AI-systemen en verantwoord gebruik van AI. Maar een succesvolle benutting van het potentieel van AI gaat niet vanzelf. Dit komt door knelpunten op het terrein van innovatie, de kennisbasis, arbeidsmarkt, maatschappijj en data delen.

De knelpunten worden door AINed in onderlinge samenhang aangepakt via grootschalige projecten met een integrale aanpak. Hierbij staat mensgerichte AI voorop. Willem Jonker, voorzitter van AINed, legt in deze opname uit hoe overheid, onderwijs en onderzoek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers hierin samenwerken.