Overview

In deze boeiende aflevering van onze podcast duiken we diep in de wereld van AI en de overheid. Marieke van Putten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Haroon Sheikh van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) onthullen hoe AI al wordt ingezet door de overheid, en wat de haken en ogen daaraan zijn. Zo wordt AI ingezet om de fysieke ruimte te optimaliseren en preventief onderhoud te plegen aan bruggen en wegen.

Het AI-rapport: Opgave AI van de WRR noemt AI “de nieuwe systeemtechnologie”. Terwijl het onmiskenbare voordelen biedt, zijn er ook inherente risico’s. Om de vruchten van AI te plukken, moeten we zorgen voor solide regels, opleiding en afspraken. De AI Act zal hierbij een cruciale rol spelen. Maar dat is alleen wetgeving. Hoe zorgen we ervoor dat AI op een verantwoorde manier wordt gebruikt? En hoe kunnen we van elkaar leren in de praktijk?

Er zijn veel mythes rondom AI: is het altijd neutraal? Is het rationeler dan mensen? Gaat het zich tegen ons keren? Of is het de ultieme oplossing voor al onze problemen? We moeten verder kijken dan deze mythes en ons ook vooral richten op de huidige praktische toepassingen van AI. Het algoritmeregister is een stap in de richting van transparantie, waardoor burgers een duidelijker beeld krijgen van de invloed van algoritmes.

Tot slot benadrukt het WRR-rapport het belang van vooruitdenken: wie wordt er door een algoritme geraakt? Hoe betrekken we hen bij de ontwikkeling? Er is al veel gaande binnen de overheid op het gebied van AI, maar er is behoefte aan meer coördinatie. Hoe de toekomst van AI zich zal ontvouwen, blijft onzeker, maar één ding is duidelijk: het biedt zowel prachtige kansen als potentiële bedreigingen. Mis deze verhelderende discussie niet!

Guests