Overview

In deze Engelstalige aflevering, live vanaf de Big Data Expo, spreken we met Tekin Mentes, Head of Data Technologies bij Shell, over de manier waarop hypes uit het verleden telkens de markt verder hebben gebracht. Samen met Ivo Everts, Strategic Architect bij Databricks, geeft Tekin inzicht in de manier waarop hij leiding geeft aan de manier waar Shell een Next-Gen Data Platform inzet om het concept van Data als Product van visie naar realiteit om te zetten.

Tekin legt uit op welke manier het data platform bij Shell nieuwe dimensies van toegankelijkheid, schaalbaarheid en flexibiliteit mogelijk maakt.

Naast de technologische wonderen ligt de ware essentie van Shells datagedreven revolutie in de paradigmaverschuiving van passieve dataconsumptie naar het creëren van dataproducten. Dit wordt ondersteund door het idee van data als product: een strategische troef die moet worden ingezet voor innovatie en groei.

Kortom: een uniek verhaal over de manier waarop organisaties dataproducten kunnen inzetten om samen te werken en waarde te realiseren.

In this English-language episode, live from the Big Data Expo, we speak with Tekin Mentes, Head of Data Technologies at Shell, about the way in which past hypes have consistently advanced the market. Together with Ivo Everts, Strategic Architect at Databricks, Tekin provides insight into how he leads the way in which Shell uses a Next-Gen Data Platform to convert the concept of Data as a Product from vision to reality.

Tekin explains how the data platform at Shell enables new dimensions of accessibility, scalability, and flexibility.

Beyond the technological wonders, the true essence of Shell’s data-driven revolution lies in the paradigm shift from passive data consumption to the creation of data products. This is supported by the idea of data as a product: a strategic asset that must be used for innovation and growth.

In short: a unique story about the way in which organizations can use data products to collaborate and realize value.