Overview

In deze aflevering van De Dataloog trok het team naar Den Haag voor een gesprek met mevrouw Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Digitale Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gesprek belichtte verschillende onderwerpen, waaronder de recent gepubliceerde “Overheidsbrede visie Generatieve AI”, de rol van AI en social media in de werking van de democratie, en het belang van de digitale soevereiniteit van Nederland.

Wat opviel was de duidelijke visie van mevrouw van Huffelen op (generatieve) AI. Ze toonde zich zeer goed geïnformeerd over de sector, wat verrassend was gezien het feit dat politici soms als ’techneuterig’ worden beschouwd. Het gesprek illustreerde dat ze niet zomaar op een ministerie is ‘geparkeerd’, maar een actieve rol speelt in het begrijpen en vormgeven van de digitale toekomst van Nederland.