Overview

DTL020 – Machine learning algoritmes voor Operations Research

Als Operations Research (het optimaliseren van complexe beslissingen) samensmelt met Machine learning, dan zijn de technologische mogelijkheden eindeloos. Operations Research (besliskunde) is het vakgebied van het optimaliseren van complexe beslissingen. Machine learning wordt veelal gezien als het voorspellen of herkennen van patronen in data. Maar wat nu als je de beste beslissing voorspelt?!

Nou dan komen operations research en machine learning bij elkaar. Met deze methode wordt niet meer berekend wat de beste methode is, maar een zo goed mogelijke uitkomst wordt voorspeld, die een paar procent afwijkt van het echte optimum. En dit heeft grote potentie, denk aan verkorten van rekentijden door het gebruik van GPUs, concreet binnen een seconde kan het alrogitme wel 1000 route oplossingen berekenen op een GPU.

De Dataloog spreekt met Wouter Kool die paper geschreven heeft over een methode  die in staat is om met reinforcement learning het klassieke traveling salesman problem op te lossen. Het traveling salesman probleem is een kortste route vraagstuk waarbij een verkoper een aantal steden moet bezoeken. Varianten van dit vraagstuk komen voor in routes van vrachtwagens, robots in een magazijn en diverse andere planningsvraagstukken.

We staan nog maar aan het begin van deze nieuwe toepassing van Machine Learning, maar dat dit veel belovend is en disruptief zal zijn is ons wel duidelijk

Kortom, een must listen voor iedereen die zich in zijn dagelijks leven bezighoudt met beslissingen nemen!

Wouter Kool

Wouter Kool is Operations Research Engineer bij ORTEC en PhD kandidaat bij het Amsterdam Machine Learning Lab (AMLab http://amlab.science.uva.nl/ ). Zijn onderzoek richt zich op het toepassen van Deep/Reinforcement Learning voor het leren van algoritmes voor het oplossen van praktische (combinatorische) optimalisatieproblemen.

 

 

 

Paper van Wouter

Link: https://arxiv.org/abs/1803.08475

Code: https://github.com/wouterkool/attention-learn-to-route

Shownotes

 

Aimms: https://aimms.com/

het EY onderzoek waar Lex het over had  https://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-eBook-NETHERLANDS.pdf

nieuws van Wouter  https://www.vox.com/future-perfect/2019/3/5/18251924/self-driving-car-racial-bias-study-autonomous-vehicle-dark-skin

niet 2 maar 23 miljoen Chinezen mogen niet met OV reizen https://www.ad.nl/buitenland/23-miljoen-chinezen-mogen-niet-meer-reizen-omdat-ze-te-weinig-punten-hebben~a9cdb688/