Overview

We hebben het er al vaker over gehad, een goede AI implementatie begint toch echt bij een toegewijd en geïnformeerd management. Maar hoe krijg je de board zo ver dat ze daadwerkelijk willen investeren in AI of data projecten? De ervaring leert dat een board het al druk genoeg heeft met operationele zaken, waardoor Data en AI een van de vele dossiers is. Daarom krijgt het te weinig aandacht. De begroting en het budget wordt eerst besproken in het MT en dan pas data.

De Dataloog spreekt met Rob Honing CEO van hot-Item en Adil Behoudi CEO Future Facts. Tezamen hebben zij 40+ jaar ervaring met het transformeren van organisaties en de boardroom naar echt Data-Driven. Wat doe je als je 4 uur hebt om een board uit te leggen hoe ze met Data moeten omgaan de komende jaren? We praten in deze uitzending over de barrières die de board tegenkomen en ontvangen tips hoe een board kan starten met de implementatie van data.

Enkele voorbeelden; Het besturingsmodel van een organisatie wat bedacht is en ontstaan biedt vaak geen ruimte om te innoveren met data. Doorkijken naar over 10 jaar is lastig, er is dus weinig tijd in de board om echt te innoveren richting de toekomst. Het eerste wat een board zou moeten doen is de budgetteringscyclus omgooien zodt er ruimte komt voor AI. Bij AI kun je namelijk tevoren niet berekenen wat eruit komt, het gaat om believe. Je moet als board dus duidelijk hebben dat je budget gaat vrijmaken voor wat wellicht meer of minder oplevert dan je operationele beslissingen En belangrijk is verjonging van de Board met jongere werknemers die echt weten hoe data driven wel kan.

Kortom, een uitzending vol praktische handvatten voor een MT om echt aan de slag te gaan met AI.

 

Rob Honing

Rob Honing is CCO en mede-oprichter van Hot ITem en heeft een scherpe focus op business development, strategie en Factbased Improvement. Hij helpt top-400 organisaties op strategisch niveau met behulp van een datavisie en datatransitie hun doelstellingen te behalen en prestaties te verbeteren op basis van kwalitatief goede data en inzicht in de cruciale zaken.

 

Adil Bohoudi

Adil Bohoudi is mede-oprichter en directeur van Future Facts. Hij heeft ruim 18 jaar ervaring in data-driven projecten op zowel strategisch als operationeel niveau. Binnen dit spectrum heeft hij veel verschillende rollen bekleed waardoor hij in staat is om datagedreven innovaties te vertalen naar businesswaarde. Adil richt zich met name op het helpen van organisaties om hun Business Analytics capabilities naar een hoger niveau te brengen en de juiste competenties hiervoor te ontwikkelen.

 

Shownotes

 

Billionaires of AI

 

https://www.youtube.com/watch?v=b08udI6MSR8

we ver-clouden met z’n allen

 

 

Nieuws van Adil

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10372635/technologie-blinde-vlek-voor-provinciale-partijen

 

Artikel van Adil

artikel Adil