Overview

Dat data en artificiële intelligentie niet meer weg te denken zijn uit onze samenleving is onderhand een voldongen feit. Dat de grote tech-reuzen (veelal uit de VS) daardoor niet alleen economisch maar ook politiek veel macht gekregen hebben, realiseren we ons de laatste jaren pas echt. De vraag is dan ook hoe de wet en regelgeving (denk aan de AVG) burgers en economie kan beschermen tegen de macht van AI.
Die bescherming begint met uitleg en voorlichting aan onze politieke bestuurders. Het Rathenau instituut (https://www.rathenau.nl/) is een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet naar de maatschappelijke impact van technologie. Het instituut heeft als taak bij te dragen aan het maatschappelijke debat en de politieke oordeelsvorming over vraagstukken met een focus op technologische ontwikkelingen (zoals AI , ethiek). Het instituut levert in het bijzonder bijdragen aan bestuurders en politici gebruikt als input voor nieuwe wetgeving.
De Dataloog spreekt met Melanie Peters over hoe politici betere beslissingen kunnen nemen ten aanzien de maatschappelijke impact van AI.

 

Melanie Peters

Dr. ir. Melanie Peters heeft een brede achtergrond in wetenschap, bedrijfsleven en de publieke sector, gecombineerd met ruime ervaring met het (inter)nationaal politiek en maatschappelijke krachtenveld. Ze is opgeleid tot levensmiddelentechnoloog (Wageningen Universiteit) en tot erkend toxicoloog en gepromoveerd op het terrein van de biochemie (Imperial College, London). Zij werkte als wetenschappelijk onderzoeker aan de universiteit van Texas in Austin en als wetenschappelijk onderzoeksleider bij het Shell Research and Technology Centre Amsterdam. Zij vervulde verschillende functies op het snijvlak van wetenschap, beleid, politiek en samenleving, bij het Ministerie van Landbouw, de Consumentenbond en als directeur van Studium Generale Universiteit Utrecht.