Overview

Algoritmes hebben alleen maar meerwaarde als ze daadwerkelijk gebruikt worden. In de academische wereld wordt gewerkt aan betere en snellere algoritmes, maar is de toepassing vaak minimaal. Juist daarom is het van belang om toepassingen in de praktijk te vinden voor de algoritmes die ontwikkeld zijn. Met de poten in de data-klei staan is wellicht belangrijker dan het beste algoritme kunnen ontwikkelen.

 

In de praktijk zie je echter dat de recruiters zoeken naar Data Scientists met een Masters of PhD opleiding. Toch is er ook ruimte voor Data Science op HBO niveau gefocused op te toepassing van algroritmes. En er is ruimte voor toegepast onderzoek waar samen met stakeholders uit het werkveld gezocht wordt naar oplossingen met behulp van AI op basis van bestaande algoritmes. In deze Dataloog spreken we met Lector Urban Analytics Nanda Piersma en kwartiermaker van het Center for Applied AI Pascal Wiggers over toepassing van AI. We praten over de rol van AI in het HBO onderwijs en onderzoek en over het op te zetten onderzoekscentrum voor Applied AI.

 

Nanda Piersma

foto Monique Kooijmans

Nanda Piersma is lector Urban Analytics en verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en het Centrum Wiskunde & Informatica.
Het lectoraat Urban Analytics onderzoekt hoe partijen in de stad beter inzicht kunnen krijgen in hun data, door middel van data-analyse, algoritmes en business analytics. We doen onderzoek en projecten voor en met gemeentes, industriepartners en academische instellingen. Je kunt de data sutdio bereiken op DataStudio@hva.nl