Overview

Booking.com is een van de Nederlandse bedrijven waar data en algoritmes tot in de haarvaten doorgedrongen is. Juist dat geeft bij Booking bijgedragen aan het succesvol innoveren. In deze aflevering spreken we met Lucie de Nooij en Bram van den Akker over Experimenteren & Valideren en hoe dat bij Fraudedetectie wel en niet werkt.

Succesvol data driven werken vraagt om ruimte voor experimenteren  & valideren en een cultuur die hierop aansluit. Een goed Data Science proces start met een hypothese over hoe  je betere beslissingen kunt maken over je data. Na het ontwikkelen van een algoritme vraagt een experiment ook om valideren van de werking in de praktijk. Dit wordt vaak gedaan met A/B tests. Deze methode werkt als je goed de data kunt labelen en als je weet wat je “zoekt” in de data. Dit is precies niet zo bij Fraudedetectie, omdat je pas achteraf kunt toetsen of iets fraude is geweest. En ook fraude een kat & muis spel is tussen een bedrijf en fraudeur, die iedere keer nieuwe manieren voor Fraude zoekt.