Overview

Maarten Steinbuch is hoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Hij doet met zijn groep onderzoek naar robots voor de zorgsector (zijn team is wereldkampioen voetballende robots) en voor de industrie. Ook werkt hij aan elektrisch vervoer, zelfrijdende autotechniek en kernfusie.

Steinbuch heeft een werktuigbouwkundige achtergrond, heeft 12 jaar in de industrie gewerkt, en is inmiddels 15 jaar hoogleraar. Hij is betrokken bij een aantal start-ups, zoals die op het gebied van chirurgische robots. Hij is de eerste winnaar van de KIvI Academic Society Award, vanwege zijn bijdrage in maatschappelijk belangrijke technologische ontwikkelingen. Hij weet de verbinding te leggen tussen zijn universitaire onderzoek en projecten binnen en buiten de universiteit en de laagdrempelige en aansprekende wijze waarop hij kinderen, studenten, het bedrijfsleven en anderen hierin weet mee te nemen. Diverse keren ontving hij de ‘Best-Teacher’ award. Bovendien heeft zijn onderzoeksgroep recent voor de tweede maal de excellentie status verkregen van een internationale wetenschappelijke commissie. In 2016 won hij de prestigieuze Simon Stevin Meesterprijs voor de manier waarop hij bruggen slaat tussen wetenschap en bedrijfsleven, en die samen laat optrekken om maatschappelijke vraagstukken op te lossen.

 

Guest